Jakie jest to studium? Uwagi do Studium UiKZP

Uwagi ekspertów Dialogu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/124-jakie-jest-to-studium-uwagi-do-studium-uikzp.html