Jak głosuje radny z Twojego terenu cz.1

21 kwietnia podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, z uwagi na bardzo wysoki koszt inwestycji dotyczącej budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (6.000.000 zł.), złożyłem wniosek o kilka przesunięć w budżecie. Kwota, jaką burmistrz zamierza wydatkować w tym roku na boisko do gry w “gałę” jest niebagatelna. To 1.220.000 zł. (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). W kolejnych latach miałaby wynieść odpowiednio, w 2017 r. - 1.980.370 zł., zaś w 2018 r. - 2.700.000 zł.

Zaproponowałem wstrzymanie inwestycji, poprzez utrzymanie zadania na poziomie 1.000 zł. do czasu, aż na temat tej kontrowersyjnej, według mojej oceny, decyzji wypowiedzą się w drodze konsultacji społecznych (zał. pdf) mieszkańcy Łomianek. W miejsce tego złożyłem 8 propozycji zmian do budżetu:

 • 69.000 zł. zaproponowałem przeznaczyć na urządzenie skromnego boiska w Sadowej. Mieszkańcy nie posiadają tu żadnej infrastruktury sportowej (nawet w budynku “szkoły”). Jedynym “obiektem sportowym” w całej wsi jest betonowy stół pingpongowy ufundowany przez mieszkankę wsi. Ponadto w 2015 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel kwotę 20.000 zł. Nie wiem dlaczego (mogę się tylko domyślać) burmistrz nie dofinansował z budżetu wspomnianej inwestycji, wobec czego zadanie to nie zostało zrealizowane.

 • Dalej, zaproponowałem doświetlenie trzech odcinków dróg zbiorczych (tzw. opaskowych) - w Dziekanowie Leśnym, na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Miłej, w Dąbrowie Zachodniej, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja oraz po drugiej stronie szosy, w Łomiankach Górnych, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Staszica. Na każdy z wymienionych odcinków przeznaczyłem po 150.000 zł. Drogi opaskowe są niebezpieczne szczególnie późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, gdy dzień jest krótki, a i pogoda nie sprzyja. Opaski są wąskie i ciemne. Drogami tymi, pomimo zakazu poruszają się piesi. Samochody nierzadko gnają z (dopuszczalną) niebezpieczną prędkością 80 km/h. W Dziekanowie Leśnym opaską przemieszczają się dzieci do szkoły. Na wysokości Dąbrowy Zachodniej, od strony dużego osiedla Równoległa spotkać można rano osoby spieszące w kierunku przystanku autobusowego przy Wiosennej. Nikt chyba bardziej nie docenia faktu oświetlonej drogi opaskowej, jak mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego. Tu, po długich bojach udało się doprowadzić inwestycję do szczęśliwego finału (fot.1).

 • 150.000 zł. postanowiłem również zaangażować w zadanie dotyczące instalacji oświetlenia na odcinku od ul. Kościelna Droga do ul. Brzegowej (fot.2). Temat oświetlenia tego niebezpiecznego odcinka drogi poruszany był nieraz. Wąska, kręta ul. Wiślana jest na tym odcinku drogi wyjątkowo niebezpieczna. To najkrótsza droga łącząca Łomianki Dolne z Łomiankami Górnymi. Tu nie kursuje komunikacja miejska. Mieszkańcy w wielu przypadkach muszą podążać ulicą Wiślaną pieszo. Droga na całym jej odcinku jest popękana i nie ma pobocza. Nie ma tu też oczywiście chodnika.

 • I wreszcie niedawno oddana ul. Brukowa na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Trenów. Kręta droga z wysokim krawężnikiem z jednej strony, z drugiej, na całej jej długości głębokim rowem jest szczególnie niebezpieczna dla poruszających się nią uczestników ruchu. Ze względu na brak oświetlenia nie trudno tu o kolizję. Na doświetlenie drogi przeznaczyłem 250.000 zł.

 • Na koniec wniosłem o wybudowanie dwóch chodników - na ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kolejowej oraz na ul. Malarskiej, od ul. Osiedlowej do ul. Warszawskiej. Na realizację zadań tych przeznaczyłem po 150.000 zł.

Zaproponowane przeze mnie zmiany nie powodowały deficytu budżetowego. A jednocześnie służyłyby szerokiej grupie mieszkańców.

Niestety, propozycjom tym sprzeciwiło się 14. radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego, w tym radni z terenów, na których miały być realizowane inwestycje (sic!). Radni Ci to:

 • Maciej Wroniewski,
 • Krzysztof Wawer,
 • Krzysztof Terczyński,
 • Bogumił Sikorski,
 • Wanda Kuczera,
 • Piotr Bartoszewski,
 • Cezary Astrau,
 • Andrzej Graf,
 • Joanna Roszkowska,
 • Paweł Słupski-Kartaczowski,
 • Maria Zalewska,
 • Wiesław Bochenek,
 • Tadeusz Krystecki,
 • Adam Salwowski.

Radni, którzy zagłosowali “ZA” zaproponowanymi zmianami to: Wanda Karaś, Bogdan Pawłowski, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Ewa Krzyżowska, Wojciech Berger, Mariola Niecikowska oraz Marcin Etienne.

W “dyskusji” nad złożonymi propozycjami wziął udział jedynie radny Bogumił Sikorski. W przypadku doświetlenia ul. Brukowej stwierdził z niekrytym wyrzutem, że cyt. zamierzam “oświetlać las”. Pomijając argumenty, które przytoczyłem powyżej pragnę przypomnieć radnemu dwie inwestycje, które nie wzbudzają u radnego tak wiele “emocji”. Jedną z nich jest ul. Poziomkowa. Droga ta, oświetlona ponad 10 latarniami prowadzi przez pola do posesji radnego Adama Salwowskiego (fot.3). Drugim przykładem jest ul. Szczytowa (fot.4), na której mieszka wiceburmistrz Piotr Rusiecki. Tu jakiś czas temu wymieniono wszystkie oprawy latarni, bo stare były ponoć za mało reprezentacyjne.

Reasumując. Przykro, że radni z KWW Tomasza Dąbrowskiego głosują bezmyślnie przeciwko swoim mieszkańcom. Na zasadzie “nie bo nie”. A może w tej konkretnej sytuacji wychodzą z założenia, że lampy zamontowane na stadionie za miliony dadzą i tak więcej światła niż wszystkie zaproponowane przeze mnie doświetlone ulice. Jednak, czy mieszkańcy to zrozumieją…?


160421_01_Wniosek_o_zmiany_do_budżetu.pdf (574,1 KB)

160421_02_Wniosek_o_konsultacje.pdf (390,4 KB)


Doświetlona opaskowa w Dziekanowie Bajkowym

Ul. Poziomkowa w kierunku posesji radnego A. Salwowskiego

Ul. Szczytowa - tu mieszka wiceburmistrz P. Rusiecki

Ul. Wiślana w kierunku Łomianek Dolnych

Jaki jest koszt energii elektrycznej przy oświetleniu drogi? Jak ten koszt ma się do ew. kosztu oświetlania stadionu?