Dla kogo obwodnica Łomianek?

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/drogi/dla-kogo-obwodnica-lomianek/
Drugie konsultacje w sprawie Obwodnicy Kościelna Droga odbyły się przy uczestnictwie około setki osób, mimo wczesnej pory i ogłoszenia konsultacji zaledwie 2 dni wcześniej. Na liście obecności, według informacji Urzędu Gminy podpisało się 79 osób, wiele dotarło już po rozpoczęciu spotkania, które wyznaczono na godzinę 17:00. Na trybunach powiewały transparenty: Chcemy ulicy nie obwodnicy! Wbrew informacjom w…