DIALOG głosuje na Wiesława Pszczółkowskiego

Drodzy Sąsiedzi,

Nasz komitet wyborczy zakończył udział w wyborach. Pracowaliśmy ciężko by przybliżyć Wam idee otwartości i społecznego zaangażowania w sprawy naszego miasta. Osiągnęliśmy wynik, który nie daje nam mandatu do bezpośredniego wcielania ich w życie. Udało nam się jednak pobudzić aktywność, która będzie rosła w siłę.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/85-dialog-glosuje-na-wieslawa-pszczolkowskiego.html