Demokratyzacja samorządu

Samorząd ma problemy z demokracją nie tylko w naszej gminie. Oto do jakich wniosków doszli organizatorzy akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/90-demokratyzacja-samorzadu.html