Czyste Łomianki, nieczyste zagranie

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/kielpin/czyste-lomianki-nieczyste-zagranie/
Pięknym podsumowaniem akcji Czyste Łomianki, prowadzonej przy dużym zainteresowaniu mieszkańców, którzy z zapałem uczestniczyli w sprzątaniu swoich osiedli, było wspólne sprzątanie rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie. Ze względu na szczególne rygory ochronne obowiązujące w jego granicach przedsięwzięcie to zostało poprzedzone szczegółowymi uzgodnieniami z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która ostatecznie wyraziła zgodę na przeprowadzenie akcji. W sobotę,…