Czy umiemy rozmawiać o ważnych sprawach?

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/brak_kategorii/czy-umiemy-rozmawiac-o-waznych-sprawach/
Założę się, że nie tylko na mnie wiele publicznych dyskusji o sprawach dla nas istotnych działa przygnębiająco. Często wręcz denerwująco – nie chcę użyć dosadniejszego określenia. Jeśli bierze w nich udział kilka osób, reprezentujących różne opcje polityczne, to wszystkie te „debaty” w mediach, zarówno tych prawomyślnych jak i komercyjnych, te „Salony polityczne”, „Kawy na ławę”,…