Czy Łomianki potrzebują pomocy - sprostowanie

W Gazecie Łomiankowskiej nr 68, z dnia 20.02.2015r. ukazał się tekst podpisany przez pana Krzysztofa Terczyńskiego, radnego Rady Miejskiej w Łomiankach i jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki Górne pt. „Czy Łomianki potrzebują pomocy”. W artykule tym zarzuca się byłemu burmistrzowi, panu Pszczółkowskiemu, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. W związku z nieścisłościami zawartymi w opublikowanym tekście, zmuszona jestem do wyjaśnienia stanu faktycznego.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/110-czy-lomianki-potrzebuja-pomocy-sprostowanie.html