Czy będzie kolejny sukces, tym razem na terenie Dziekanowa Leśnego?


(system) #1

Opublikowany: Czy będzie kolejny sukces, tym razem na terenie Dziekanowa Leśnego? | Mieszkańcy Łomianek
Minęły już blisko dwa lata od chwili, kiedy Urząd Gminy „fetował” i zachwycał się rozliczeniem wielomilionowego projektu inwestycyjnego w zakresie budowy 69 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 62 kilometrów sieci wodociągowych oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Wszystkie te inwestycje były współfinansowane z programów unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013. Dziś warto zadać sobie pytanie, dlaczego nie…