Co słychać? Hałas!

Opublikowany: Co słychać? Hałas! | Mieszkańcy Łomianek
Drogi, wielkie tranzytowe arterie są i będą rzeczywistością naszej gminy. Przynoszą nam one różne uciążliwości, wśród których codzienny monotonny hałas jest prawdziwym utrapieniem dla wielu z nas. Dziś dotyczy to w największym stopniu osiedli i sołectw leżących wzdłuż ul. Kolejowej. Mieszkańcy Osiedla Majowego, Łomianek Centralnych, Łomianek Górnych zapytani przeze mnie o najważniejszy problem, wymieniają hałas…