Choroba demokracji lokalnej

Patologia demokracji lokalnej

Dziesiątki nierozwiązanych problemów i narastających konfliktów. Inwestycje wedle klucza „nagrodzić wiernych, ukarać niepokornych”. Postępująca apatia większości, narastająca determinacja części mieszkańców.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/170-choroba-demokracji-przypadek-lomianki.html
1 polubienie