Centralny rejestr umów i porozumień

Drodzy mieszkańcy,

Prezentuje dosyć pokaźny zasób dokumentów dotyczący centralnego rejestru umów i porozumień naszej Gminy Łomianki, dotychczas uzyskałem dostęp do lat 2014, 2015 i 2016 (do sierpnia włącznie).

Korzystajmy rozważnie, z umiarem, ale patrzmy władzy na ręce. Proponuję w tym temacie na dole zrobić listę kontrowersyjnych wydatków, które wymagają zbadania. Chciałbym abyśmy potem jako mieszkańcy mogli podjąć wspólne działania mające na celu wyjaśnienie tych ewentualnie kontrowersyjnych wydatków.

https://drive.google.com/open?id=0B-H-ncOFsqJ1NUU3MERRZHZ5bms

2 polubienia
  1. Czy sam przygotowywałeś zestawienie czy otrzymałeś je z urzędu?
  2. Czy istnieją środki techniczne by rejestr był w formie arkusza kalkulacyjnego albo pliku CVS?
  1. Z urzędu.
  2. Nie znam takich :slight_smile: - są to pliki otrzymane bezpośrednio z Urzędu.

To może warto wystąpić jeszcze raz o te dane? Tylko musiałby o nie wystąpić ktoś, kto ich jeszcze nie widział :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 polubienie

Oj warto by było bo przeszukiwanie tego to męczarnia, ale mam swoją perełkę:

1. “Szkolenie” dla radnych - 19 tyś zł Może jakiś radny powie jaki był zakres tego szkolenia? Bo z ich strony wynika że chyba specjalstami w zakresie statusu prawnego radnych to nie są (chyba że paintball się zalicza).

@jsk Za pomocą tego narzędzia można te pdfy przekonwertować, minusem jest tylko czas oczekiwania na przetworzenie (zakładając że niczego nie instalujemy) - http://www.scannedpdftoword.com/

1 polubienie

A post was split to a new topic: Wybor firmy wycinającej drzewa obok NATURALIS, kosztów tej wycinki wyboru miejsc zasadzeń zastępczych

Nie tylko tu sa takie kwiatki. Jak będę miała chwilę w weekend, to podrzucę coś niecoś :slight_smile:

1 polubienie

@radni - czy ktoś może mi, na przykład w wiadomości prywatnej, na maila lub tutaj przesłać informacje na temat ww. szkolenia? Czy było, jak wyglądało itd.?

Grupa Hard-Team z Nowej Małej Wsi nie próżnuje. Za drobne 30 750 zł zorganizowała w dniach 15-16.04.2016 szkolenie pod tytułem działalność kontrolna Rady Gminy. Domyślam się, że dla członków tej Rady. Efekty zdobytej wiedzy w postaci działalności kontrolnej obserwujemy z zapartym tchem. Polega ona na podnoszeniu wszystkich rąk, gdy padnie jakikolwiek wniosek burmistrza. Na cztery dni przed wydarzeniem okazało się, że 30 tys. wystarczy tylko na waciki i zawarto aneks podwyższając wynagrodzenie do 33 825 zł. (pozycja nr 0268/2016, str. 32, plik nr 1)

Wygląda na to, że Hard-Team może iść w zawody z wiceburmistrzem w zagospodarowywaniu gminnych pieniędzy. W dniu 25.05.2016 zorganizował szkolenie dla grupy 50 pracowników UM w Łomiankach z zakresu komunikacji w zespole oraz profesjonalnej obsługi interesanta. Ciągle czekamy na efekty. Tym raze zażyczono sobie tylko 24 600 zł (to w końcu tylko 1 dzień). Tradycyjnie jednak nie wytrzymano i na 2 dni przed imprezą podwyższono wynagrodzenie do 28 529 zł. (pozycja 0347/2016, str. 41, plik nr 1)

Dobry wieczór,

szkolenie w 2015 roku się odbyło, prowadziła je prawniczka, jutro zeskanuję program i go tu zamieszczę.

O szkoleniu w 2016 nic nie wiem :frowning: hm. Chyba wystąpię do Biura Rady o wyjaśnienie…

pozdrawiam, MŻP