Budżet gminy - komentarz

Podczas sesji Rady Miejskiej zaakceptowano budżet Miasta i Gminy Łomianki na 2016 rok.

Niektóre pozycje w budżecie, to:

 • zakup urządzenia wielofunkcyjnego (?) dla Urzędu Miasta 30 000zł
 • Budowa skateparku 330 000zł
 • Budowa Parku linowego 25 000zł
 • Przebudowa terenu rekracycjnego w Kiełpinie 418 000zł
 • Budowa boiska do piłki nożnej 1.2mln zł
 • zakup klimatyzotorów do Urzędu MIasta 12 000zł
 • budowa ścieżki rowerowej w ul. Sierakowskiej 80 000zł
 • przebudowa ulic w kwartale Warszawska-Armii Poznań-Rolnicza-Jedności Robotniczej (czyli tam gdzie asfalt już jest) 1.2 mln zł
 • na informatykę 350 000zł
 • usługi telekomunikacyjne 75 000zł
 • opłaty za dostęp do sieci Internet 108 929zł
 • wydatki różne na rzecz osób fizycznych 255 600zł
 • wynagrodzenia bezosobowe 67 000zł
 • podróże krajowe i zagraniczne 96 000zł
 • promocja jednostek samorządu terytorialnego 259 616zł
 • dokształcanie nauczycieli 81 000zł
 • zwalczanie narkomanii 77 000zł
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi 663 000zł
 • budowa sieci monitoringu 400 000zł
 • wykonanie zdjęć lotniczych 55 000zł

Na “dopłaty do spółek prawa handlowego” przeznacza się 4,5mln zł. W Łomiankach są to Komunikacja Miejska Łomianki i ZWIK.

Na poręczenie pożyczek dla spółek przeznaczono 2.6 mln złotych. (Jednak według informacji w Gazecie Łomiankowskiej spółki notują od 2012 roku zyski?)

Straż Miejska (14 pracowników) 1 mln zł.
Środki na Policję 80 000zł.

Realizacja zobowiązań dla Miejskiego Komitetu Społecznego z tytułu wybudowania kanalizacji i wodociągów dla członków Komitetu - niecale 500 000zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 2.5 mln zł.
Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej 300 000zł.

Czy przy powyższej liście wydatków wchodzenie w spór ze Starostwem o wydanie 500 tysięcy rocznie (pozostałe 500 tysięcy to subwencja z MEN) - na utrzymanie przez gminę liceum wydaje się naprawdę uzasadnione?

Pozdrawiam,
Iwona Bajek
WPZOŁG

 • Pani Iwono - nie jest to uzasadnione, albowiem mamy tu do czynienia z politycznymi decyzjami, a nie z merytorycznym rozpatrywaniem za lub przeciw. Pozdrawiam, MMK

Sołectwom zabiera się drobne przeznaczone na równanie dróg. Ale gmina ma pieniądze na robienie zdjęć lotniczych? Rozrzutnie :stuck_out_tongue_winking_eye: